zonnepanelen

Het Spaarnecollectief

Coöperatie i.o. voor zonne-energie in de Haarlemse Europawijk

Haarlem energieneutraal

De gemeente Haarlem streeft ernaar energieneutraal te worden. Een belangrijke stap hiervoor is opzetten van wijkgebonden burgerinitiatieven ter stimulering van het opwekken en gebruiken van zonne-energie. In Haarlem is reeds een aantal projecten uit dergelijke intiatieven voortgekomen.

In de Europawijk is de projectgroep ‘Het Spaarnecollectief’ actief.

Stichting DE Ramplaan

Doelen


  1. Verminderen energie verbruik. / Meetbaar resultaat: Eind 2016 12,5%  besparing t.o.v. 2012 (gegevens van de business case) = 3,3 mln, waarvan 20% (760.000) elektra en 48% gas (1,8 mln) voor gas.

    Voor een gemiddeld jaargebruik per huishouden van 3.000 kWh werd in 2012 (inclusief heffingskorting) 18 eurocent per kWh betaald, waarvan 42% voor de levering, 37% voor het transport, 4% energiebelasting en 17% BTW. Verder specificeren naar kWh en M3 gas

Coöperatie DE Ramplaan

Verduurzamen energievoorziening door op een gezamenlijk dak lokaal zonne-energie op te wekken. Inmiddels is de zonnecentrale met 1.350 panelen op het dak van Fablohal in gebruik genomen en leveren we elektriciteit aan meer dan 200 leden die woonachtig zijn in Haarlem, Aerdenhout en Bloemendaal.

Spaarnezaam

Spaarnezaam is een bewonersinitiatief met als doel de energiebehoefte van bewoners van het centrum en omgeving te verduurzamen. Onze eerste streven is het oprichten van een collectief zonnedak. Veel daken in en rond het centrum liggen onbenut terwijl heel veel bewoners in en rond het centrum wel zonnepanelen willen maar dat niet kunnen of domweg niet mogen vanwege het beschermd stadsgezicht.

Cooperatie Haarlem Noorderlicht

Door en voor buren de buurt/wijk verduurzamen en sociaal versterken. We beginnen met op een gezamenlijk dak samen met buurtbewoners zonnepanelen plaatsen voor zonnestroom opwekking ten behoeve van eigen gebruik.

De doelgroep zijn in eerste instantie alle bewoners en bedrijven in Haarlem Noord, maar dat is niet afgebakend

In 2016 willen we in ieder geval op een dak maar idealiter op meerdere daken in de Waarderpolder zonnestroom opwekken met buurtgenoten.