EPA

Duurzaam bouwloket

Een Energie Prestatie Advies (EPA) bestaat uit een rapport waarin wordt aangeven welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn in uw woning. Naast een advies over de maatregelen wordt in het rapport ook een inschatting gegeven van de kosten en de besparing die het kan opleveren . De adviezen worden gemaakt met speciaal ontwikkelde software. Een andere benaming van een energie prestatie advies is ook wel een maatwerkadvies of een EPA-rapport.


Wie kan een Energie Prestatie Advies geven?