duurzame energie

Energie Voor Spaarndam

Energie voor Spaarndam heeft zich tot doel gesteld om samen met de bewoners Spaarndam zonne-energie te gaan opwekken op grote daken in en rond Spaarndam. In de praktijk leidt dat tot het oprichten van een energiecoöperatie, waarin de leden van coöperatie gezamenlijk eigenaar zijn van de zonnepanelen. De leden investeren in het zonnedak en profiteren van de opbrengsten van de opwek van zonne-energie.