DE Ramplaan

Opening DE Ramplaan

1606 Zonnestroomdelen zijn inmiddels verkocht, er zijn nog 25 delen beschikbaar. Zo nadert de voltooiing van een groot zonnestroomproject (de grootste?) van Energiecooperatie DE Ramplaan. Een succesvol bewonersinitiatief in Haarlem met in totaal zo'n 1700 zonnepanelen die nu al stroom leveren. Op 23 september vindt de officiele opening plaats, in eerste instantie voor genodigden zoals andere bewonersinitiatieven en de gemeente, later op de dag ook voor de deelnemers/aandeelhouders van het project.