Stichting DE Ramplaan

Burgerinitiatief

Doelen


  1. Verminderen energie verbruik. / Meetbaar resultaat: Eind 2016 12,5%  besparing t.o.v. 2012 (gegevens van de business case) = 3,3 mln, waarvan 20% (760.000) elektra en 48% gas (1,8 mln) voor gas.

    Voor een gemiddeld jaargebruik per huishouden van 3.000 kWh werd in 2012 (inclusief heffingskorting) 18 eurocent per kWh betaald, waarvan 42% voor de levering, 37% voor het transport, 4% energiebelasting en 17% BTW. Verder specificeren naar kWh en M3 gas
  2. Vergroten aandeel hernieuwbare energie op eigen dak. Meetbaar resultaat: Indicator = aantal zonnepanelen op eigen dak in de wijk. Zonnepanelen op eigen daken: 80 MWh uur en 360 zonnepanelen (2014 - welk meetpunt is genomen??) - met 12,5 % = 405 panelen eind 2016
  3. Verhogen van hergebruik/circulariteit van materialen en producten. Meetbaar resultaat: Organiseren van minimaal 4 repair cafe’s per jaar? / evt samen met Leidse buurt (repaircafe.org)
  4. Maximaliseren van percentage actieve doelgroep (details van meetwijze te vinden in communicatieplan)
  5. Onderzoeken van haalbaarheid en toepasbaarheid van duurzame technieken. Meetbaar resultaat: voor 2016 opleveren van haalbaarheids onderzoek naar mogelijkheden van riothermie, biovergisting en WKK met duidelijke conclusies en aanbevelingen.

Contact
Adres: 
Rollandslaan 21
2015 GB Haarlem