Spaarnezaam

Burgerinitiatief

Spaarnezaam is een bewonersinitiatief met als doel de energiebehoefte van bewoners van het centrum en omgeving te verduurzamen. Onze eerste streven is het oprichten van een collectief zonnedak. Veel daken in en rond het centrum liggen onbenut terwijl heel veel bewoners in en rond het centrum wel zonnepanelen willen maar dat niet kunnen of domweg niet mogen vanwege het beschermd stadsgezicht.

De Gemeente Haarlem wil in 2016 16 particuliere initiatieven voor zonne-energie in Haarlem verwezenlijken en werkt hieraan mee door zoveel mogelijk de platte daken van de gemeente panden beschikbaar te gaan stellen. Ook zoeken wij zelf naar geschikte/beschikbare daken in het centrum.

Contact