Platform Haarlem Groener

Burgerinitiatief

Wat doet Platform Haarlem Groener?

Verbinden

Werkt met burgers en organisaties in en rond Haarlem aan het creëren van meer natuur en eetbaar groen in de stad. Verbindt bestaande initiatieven met elkaar en is aanjager van nieuwe projecten. Biedt ondersteuning met middelen en deskundigheid.

Samenwerken

Onderhoudt goede contacten met de gemeente en vormt een brug tussen nieuwe groene initiatiefnemers en de gemeente. Voert ook samen met de gemeente groene projecten uit, zoals Steenbreek023.

Bewustzijn

Mensen wijzen op het belang natuur in de stad & het belang van lokaal natuurvriendelijk voedsel. Handvatten geven over hoe we meer natuur creëren en waar je ecologisch voedsel kan kopen en zelf kan verbouwen.

Duurzaamheid

Onderdeel van een wereldwijde beweging die werkt aan de transitie naar een duurzame samenleving op alle niveaus: cultureel, sociaal en economisch.

Contact
Contactpersoon: 
Truus Boerma
Telefoonnummer: 
06 1321 9701