Huizendokter

Commerciële organisatie

De mens heeft nagenoeg alle gebieden van de ecosystemen beïnvloed. Helaas hebben deze menselijke ingrepen bijna nooit tot een verbetering van de werking van de systemen geleid. Sterker nog: door de-naturalisatie van rivieren, verlaging van de grondwaterpeilen en de vervuiling en verspilling van grondwater, zijn de natuurlijke kringlopen doorbroken. De belangrijkste opgave voor de toekomst is het herstellen van deze kringlopen: decentraal en kleinschalig.


Duurzaamheid wordt helaas vaak gezien als iets wat alleen op grote schaal toepasbaar is. De Huizendokter laat zien dat iedereen als individu zelf invloed kan uitoefenen op de ecologische toekomst. Duurzaamheid gaat leven wanneer we er zelf in ons dagelijkse leven mee bezig zijn, in onze buurt, samen met de mensen om ons heen.


Een betere wereld begint bij jezelf.

Contact
Contactpersoon: 
Dipl.-Ing. Johannes Frölich
Adres: 
Schermerstraat 14
2013 ES Haarlem