Het Spaarnecollectief

Burgerinitiatief

Coöperatie i.o. voor zonne-energie in de Haarlemse Europawijk

Haarlem energieneutraal

De gemeente Haarlem streeft ernaar energieneutraal te worden. Een belangrijke stap hiervoor is opzetten van wijkgebonden burgerinitiatieven ter stimulering van het opwekken en gebruiken van zonne-energie. In Haarlem is reeds een aantal projecten uit dergelijke intiatieven voortgekomen.

In de Europawijk is de projectgroep ‘Het Spaarnecollectief’ actief.

Het project

Evenals bij de reeds bestaande projecten wordt er gestreefd gebruik te maken van een dak van een groot (openbaar) gebouw, waarop zonnepanelen kunnen worden geplaatst. De wijkbewoners kunnen investeren in dit project door zonnepanelen te kopen. Zij worden daarmee lid-eigenaar van de coöperatie ‘Het Spaarnecollectief’.  De coöperatie draagt zorg voor het beheer en administratie.

De leden realiseren hiermee niet alleen een vermindering van hun energierekening, maar dragen ook bij aan de reductie van CO2 - uitstoot.

Kosten en baten

Voor hen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid op deze manier gebruik te maken van zonne-energie volgt hier een overzichtje van kosten en opbrengsten van één zonnepaneel (gegevens ontleend aan de website ‘haarlemnoorderlicht.nl’ van de coöperatie voor zonne-energie ‘Haarlem Noorderlicht’).

Leden van de coöperatie betalen geen BTW. De BTW die bij aankoop van een zonnepaneel voorgeschoten moet worden wordt na ongeveer een half jaar terugestort op de rekening van het lid. De coöperatie draagt zorg voor de afhandeling hiervan.

  • De investering in een zonnepaneel is ongeveer € 320 (BTW-vrij)
  • Een zonnepaneel levert jaarlijks ongeveer 220 kWh.  Dit komt bij een prijs van  € 0,16 per kWh overeen met € 35
  • De terugverdientijd van de investering is dus ongeveer 9 jaar
  • De winst na 25 jaar (de geschatte levensduur) is                                                   25 × € 35 − € 320 (de investering) = € 555
  • De door de coöperatie opgewekte groene stroom is vrij van BTW
  • De winst aan CO2 - uitstoot is ongeveer 120 kg per jaar.

De gemeente Haarlem kan een voordelige ‘duurzaamheidslening’ verstrekken aan hen die zonnepanelen willen aanschaffen.

Uw energienota

De coöperatieleden-eigenaren van de zonnepanelen betalen maandelijks het door de energieleverancier geschatte energieverbruik, gevolgd door een eindafrekening van het werkelijk gemeten verbruik.

Hiernaast wordt aan het eind van het jaar de totale opbrengst van de zonnepanelen vastgesteld. De energieleverancier betaalt de coöperatie voor deze stroom. De coöperatie betaalt vervolgens haar leden hun deel.

De door de zonnepanelen opgewekte groene stroom is vrij van BTW; de coöperatie zorgt voor de verrekening hiervan met de leden.

Bovendien is de groene stroom vrijgesteld van de zogenaamde ‘opslag duurzame energie stroom’. De energieleverancier zorgt voor de vrijstelling van deze heffing.

Mocht u geïnteresseerd zijn, stuur dan een mailtje naar

het.spaarne.collectief@gmail.com of kijk in facebook onder ‘Het Spaarnecollectief

 

Contact
Contactpersoon: 
Eveline Mathôt
Adres: 
Schalkwijk Haarlem