Groene Ambassade

Burgerinitiatief

De Groene Ambassade is in december 2013 opgericht door enkele actieve buurtbewoners uit Haarlem Oost. Het  is van oorsprong een initiatief van een groepje enthousiaste huiseigenaren uit de Slachthuisbuurt en de Amsterdamsebuurt, dat vanaf 2013 bezig is de duurzaamheid in onze wijk te brengen. Inmiddels zijn we ook actief in Parkwijk/Zuiderpolder en Meerwijk.


Wij geven voorlichting en organiseren activiteiten voor wijkbewoners over de mogelijkheden van energiebesparing. De GA werkt samen met wijkbewoners, gemeente en bedrijven.


Uit onderzoek is gebleken dat 50% van de koopwoningen in de Amsterdamsebuurt en de Slachthuisbuurt slecht geïsoleerd is en daardoor een hoog gasverbruik kent. Bewust met energie omgaan is dan een eerste verdienste. Het treffen van kleine maatregelen kan veel geld opleveren en ook door het organiseren van collectieve inkoopacties kan er voor minder geld veel bereikt worden. De Groene Ambassade streeft ernaar voor iedereen iets te kunnen betekenen ongeacht inkomen.


Voor huurders en woningeigenaren uit de Slachthuisbuurt en de Amsterdamse buurt en sinds eind 2015 ook voor inwoners uit Parkwijk en Zuiderpolder heeft de Groene Ambassade in samenwerking met  het buurtbedrijf ‘de tochtstrippenbrigade’ opgezet. Voor een schappelijke prijs kunnen er eenvoudige energiebesparende maatregelen als het plaatsen van tochtstrippen of een waterbesparende douchekop worden geplaatst.


In het afgelopen jaren hebben we in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket en de Gemeente Haarlem in de Amsterdamse buurt en Slachthuisbuurt de wijkaanpak uitgevoerd. Onderdeel daarvan was o.a. het opstellen van een serie maatwerkadviezen voor zes verschillende woningtypes. Deze maatwerkadviezen geven een helder beeld over welke duurzaamheidsmaatregelen de bewoners kunnen treffen in en rondom de type woning.


Zie meer op onze website: http://www.degroeneambassade.nl

Contact
Contactpersoon: 
Inge Veltmeijer
Telefoonnummer: 
023 533 0616
Adres: 
Saracenenstraat 31
2033 EB Haarlem