Energiepioniers Haarlem

Primaire tabs

Burgerinitiatief

Dit platform ondersteunt bewoners en -initiatieven in Haarlem die de ambitie hebben hun fossiele energieverbruik flink omlaag te brengen. Dat kan op veel manieren. Door zuiniger te leven, door besparingsmaatregelen te nemen of je energie zelf of gezamenlijk op te wekken.

Wij gebruiken hierbij de Trias Energetica. Hierbij gaan we uit dat energie die je niet nodig hebt (dus door preventie) ook niet hoeft op te wekken. Als tweede trap gebruik je duurzame energie. In het derde stap, als de eerste twee stappen niet mogelijk zijn, gebruik je niet-hernieuwbare energie (fossiele brandstof), zo zuinig mogelijk.

De Energiepioniers hebben ook een aantal artikelen "in de uitleen", artikelen waarmee je in je eigenhuis kunt meter waar het lek zit, zodat je weet waar je je geld het beste op kunt inzetten. Jan Tjemme van Wieringen, pionier van het eerste uur, beheert deze artikelen.

Ga naar de uitleenpagina >>

Contact
Contactpersoon: 
Jan Tjemme van Wieringen
Adres: 
Hodshonhuis
Spaarne 17 (2e)
2011 CD Haarlem