De Groene Mug

Gemeentelijk initiatief

We stoten te veel broeikasgassen uit en dat heeft negatieve effecten op het klimaat. Ook in Haarlem. Dat moet anders! Gelukkig kan dat ook. Met deze website creëert de gemeente samen met haar partners een open platform. Waar inwoners, organisaties, bedrijven, kortom alle Haarlemmers ideeën kunnen uitwisselen voor een beter klimaat.

Klimaatneutraal

De gemeente Haarlem wil in 2015 met haar eigen organisatie klimaatneutraal zijn. Klimaatneutraal wil zeggen: een stad waarin het energieverbruik per saldo niet tot uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen leidt. De gemeente loopt voorop. Een paar voorbeelden: Haarlem werkt aan energiezuinige openbare verlichting. Het gemeentelijk wagenpark rijdt nu op aardgas en in de toekomst wil de gemeente groen gas gebruiken. En de gemeente koopt 100 procent groene stroom in.

Contact
Contactpersoon: 
Gemeente Haarlem, Afdeling Communicatie, o.v.v. de Groene Mug
Telefoonnummer: 
14023
Adres: 
Postbus 511
2003 PB Haarlem