Coöperatie DE Ramplaan

Burgerinitiatief

Verduurzamen energievoorziening door op een gezamenlijk dak lokaal zonne-energie op te wekken. Inmiddels is de zonnecentrale met 1.350 panelen op het dak van Fablohal in gebruik genomen en leveren we elektriciteit aan meer dan 200 leden die woonachtig zijn in Haarlem, Aerdenhout en Bloemendaal.

Contact
Contactpersoon: 
Art den Boer
Adres: 
Coöperatie Duurzame Energie Ramplaan
Pieter Wantelaan 12
2015 EB Haarlem