Winnaar van het Eerste Maatwerk Advies

Groene Ambassade Wijkaanpak heeft een loting gemaakt tussen de eerste 5 inschrijvingen aan de bijeenkomst van 9 April, deze werd bezocht door onze Wethouder Cora-Yfke Sikkema.


In de afgelopen maanden voerde de Groene Ambassade samen met het Duurzaam Bouwloket en de gemeente een wijkaanpak uit. Tijdens deze aanpak is de wijk opgesplitst in zes woningtypen. Voor elk type woning is een maatwerkadvies gemaakt. Deze maatwerkadviezen geven een helder beeld over welke duurzaamheidsmaatregelen de bewoners kunnen treffen in en rondom een bepaald woningtype.