Voor 5e jaar op rij daling van CO2-uitstoot in Haarlem

Overzicht De CO2-uitstoot nam in 2016 verder af. In totaal is er in 2016 148.500 ton CO2  bespaard. Dit komt overeen met de CO2-uitstoot van 18.500 huishoudens.  Ook is er opnieuw een forse toename van het aantal zonnepanelen met ongeveer 10.000 stuks. Deze informatie is terug te vinden in de Duurzaamheidsmonitor 2016. De Duurzaamheidsmonitor 2016 beschrijft met 17 kernindicatoren de voortgang in 2016 van het Duurzaamheidsprogramma 2015-2019, en vergelijkt deze met de doelstellingen voor 2019. 


Forse toename zonnepanelen


Uit de kernindicatoren blijkt onder meer dat de totale CO2-uitstoot in 2016 voor het vijfde jaar op rij verder daalde. Dit komt vrijwel helemaal door een lager energieverbruik bij bedrijven en industrie en een forse groei (met ongeveer 10.000) van het aantal zonnepanelen. Bij vergelijkbare afname van de CO2-uitstoot  in de komende jaren is de doelstelling 2019 goed haalbaar.  Ook op het gebied van afvalscheiding gaat het goed, met 13kg per inwoner minder restafval in 2016.  

Maar vooral met het verduurzamen van de woningen en het vervoer is er nog heel veel te doen. Daartoe koos het college in 2017 voor een versnelde uitvoer van het duurzaamheidsprogramma.


Aardgasvrije nieuwbouw en meer laadpalen


De eerste stappen in de versnelde uitvoer zijn al gezet. Zo besloot het college dat nieuwbouwwoningen aardgasvrij en duurzaam gebouwd moet worden. Daarnaast worden bij nieuwbouw zodanige eisen gesteld op het gebied van isolatie dat er nauwelijks nog een warmtevraag is. Ook komen er de komende jaren 300 nieuwe laadpalen in Haarlem bij om te voldoen aan de stijgende vraag naar laadpalen. 


Verleiden


Belangrijk is ook om alle Haarlemmers te verleiden mee te doen met de energietransitie. Zelfstandig of samen met wijkinitiatieven. Cora-Yfke: “Duurzaamheid staat vaak niet bovenaan de prioriteitenlijst van mensen. De uitdaging is hoe we alle Haarlemmers kunnen bereiken. We willen bewoners in een zeer vroeg stadium bij de energietransitie betrekken. Zodat bewoners ook de tijd hebben om de woning aan te passen. Dat vergt veel communicatie en participatie met de stad.”


Vervolg


Haarlem heeft de ambitie in 2030 klimaatneutraal te zijn en in 2040 aardgasvrij. Het terugdringen van de uitstoot van het belangrijkste broeikasgas CO2speelt een belangrijke rol. De klimaatmeter staat op 798.339 CO2-uitstoot in tonnen. Dit moet terug naar nul. Sinds 2008 meet de gemeente daarom de CO2-uitstoot van de hele stad. De duurzaamheidsmonitor 2016 wordt nog besproken in de commissie Beheer.


Lees de Duurzaamheidsmonitor 2016 en de informatienota.

Details
Trefwoorden: 
Documenten