Opening Reinaldapark

Als er ook maar even mogelijk is wordt elke evenement in onze buurt wordt door de Groene Ambassade te baat genomen om haar doelstellingen en activiteiten onder de aandacht te brengen van de wijkbewoners. Zo ook de grootse opening van het Reinaldapark op 14 juni. Eindelijk konden we weer gebruik maken van het volledig gesaneerde en heringerichte park!. De Groene Ambassade stond daar met een voorlichtingsstand.