Nieuwbouw in Haarlem is aardgasvrij

Haarlem heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelen. De stad wil in 2030 klimaatneutraal en in 2040 aardgasvrij zijn. Met het besluit van het college dat nieuwbouwwoningen en andere gebouwen geen aardgasaansluiting meer krijgen maakt Haarlem een flinke stap naar een aardgasvrij Haarlem. 

Nederland gaat aardgasvrij wonen. Haarlem wil dat in 2040 bereiken. Voor een klimaatneutraal Haarlem moeten we daarom over op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken. In Haarlem staan voor de komende jaren ruim 7.500 nieuwbouwwoningen gepland. Ook komen er nieuwe hotels en kantoren  bij. De gemeente wil het aardgasvrij bouwen als verplichting opleggen bij nieuwbouw van woningen, hotels en kantoren  binnen de gemeentegrenzen. 

Wet- en regelgeving aanpassen

Tot nu toe geldt in Nederland de verplichting dat nieuwbouw wordt aangesloten op aardgas. Het Rijk wil de wetgeving aanpassen en geeft gemeentes de ruimte om van de wettelijke aansluitplicht voor aardgas af te wijken als er alternatieven voorhanden zijn. 

All electric

Als aardgas niet meer wordt aangelegd om huizen te verwarmen, betekent dat dat er andere technieken worden toegepast. Deze zijn voldoende beschikbaar. Nieuwe woningen kunnen all electric worden gebouwd. Bij appartementencomplexen kan een warmtekoudeopslag komen. De woningen van DSK II aan het Van Zeggelenplein is een goed voorbeeld. Dit is het eerste aardgasvrije nieuwbouwproject in Haarlem. 

Ontwikkelaars

De gemeente stelt bij nieuwbouw hoge eisen aan duurzaamheid, ook op het gebied van isolatie, zodat er nauwelijks nog vraag naar warmte is. Projectontwikkelaars die in Haarlem willen ontwikkelen moeten vooral goed scoren op duurzame innovaties. De gemeente informeert de ontwikkelaars daar actief over. De meeste ontwikkelaars willen zelf ook al aardgasvrij bouwen. De gemeente gaat begin volgend jaar van start met een publiekscampagne om bewoners en instanties te informeren over de transitie naar aardgasvrij wonen en werken. 

Details
Trefwoorden: